knutselwerk voorschool

Ouderbijdrage

De voorschool wordt gefinancierd vanuit subsidie van de gemeente Oosterhout en uit de ouderbijdragen. Sinds 1 januari 2019 is de voorschool opgenomen binnen de kinderopvang. De voorschool is nog steeds onderdeel van basisschool Menorah, alleen is de bekostiging veranderd.

Als uw peuter start op de voorschool krijgt u een contract met hierin de informatie over de bekostiging. Als u beiden werkt kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor heeft u ons LRK nummer nodig, dit vindt u op de volgende website; LRK. Komt u niet in aanmerking hiervoor dan bekostigt de gemeente een deel van de opvang. De inkomensafhankelijke bijdrage, die per gezin verschillend is, kunnen wij voor u berekenen aan de hand van uw gezamenlijke inkomen. U kunt vrijblijvend informeren op onze voorschool wat u zou moeten betalen op onze voorschool.

Als uw kind een VVE indicatie heeft moet uw kind 4 dagdelen naar de voorschool komen en bekostigt de gemeente een groot deel van de opvang. Deze VVE indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven uw kind dit nodig heeft vanwege extra ondersteuning in bijvoorbeeld taal of sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij hanteren een maand opzegtermijn voor beëindiging van de plaatsing op de voorschool.

Belangrijke informatie :

Algemene voorwaarden Voorschool