logo raam menorah

Aanmelden

Een goede school zoeken, begint bij goed informeren.

We merken dat ouders van jonge kinderen al vaak van vrienden en buren informatie hebben gekregen over scholen in de wijk.

De volgende stap is dan om zelf te gaan kijken. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school. Meestal weten ouders wat ze vooral wel en niet willen van een school. Hoe het tegenwoordig precies gaat op school is vaak wat onduidelijker.

Het aanmeldingsproces bij ons op school bestaat uit onderstaande stappen:

 • In een gesprek tussen u en de schoolleiding geven we antwoord op uw vragen en informeren we u uitgebreid over onze school, het onderwijs, wat we verder te bieden hebben en wat wij belangrijk vinden.
 • Aansluitend geven we u een rondleiding door de school. Dat biedt u de kans om de sfeer van de school te proeven.
 • Na het kennismakingsgesprek en de rondleiding neemt u rustig een beslissing over de schoolkeuze. Als u vervolgens uw kind wilt aanmelden op onze school, volgt er een kort aanvullend gesprek over uw kind en uw verwachtingen m.b.t. onderwijs en zorg aan uw kind. Dit noemen wij de `intake´. Vaak gebeurt de `intake´ gelijk met het kennismakingsgesprek en de rondleiding.
 • We bespreken samen met u de ontwikkeling, de gezondheid en specifieke aandachtspunten van uw kind.
 • De directie maakt een inschatting of inschrijven mogelijk is, of dat er aanvullende informatie noodzakelijk is.
 • De directie neemt vervolgens een besluit en stelt u daarvan op de hoogte.

Zij-instromers

Een zij instromer is een kind dat afkomstig is van een andere basisschool. Redenen om aan te melden op een van onze scholen kunnen zijn:

 • Verhuizing
 • Onvrede over de school waarop uw kind is ingeschreven.

In beide gevallen volgen wij, aanvullend op de procedure van aanmelding zoals hierboven beschreven, onderstaande stappen:

 • Kinderen die van een andere basisschool komen, draaien altijd een dag(deel) mee in de groep waarin ze worden aangemeld. Gedurende die dag wordt uw kind geobserveerd in de groep en zal de Intern Begeleider bij uw kind enkele toetsen (laten) afnemen.
 • We vragen het onderwijskundig rapport op bij de oude school en ook wordt de Intern Begeleider en / of de groepsleerkracht van de oude school om advies gevraagd.
  Toelating tot onze school is niet mogelijk:

  • Als er medische redenen zijn
  • Als dit blijkt uit het advies van Jeugdzorg of van de PCL.
   ( permanente commissie leerlingenzorg )
  • Wanneer er een onderzoek loopt.
  • Wanneer de school van herkomst adviseert een onderzoek in gang te zetten.
  • Wij uw kind de vereiste zorg niet kunnen bieden.
  • De samenstelling van de groep, het aantal zorgleerlingen en de zorgbehoefte plaatsing niet toe laat. (Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het beleidsplan met betrekking tot inschrijven, toelaten, schorsen en verwijderen van PCPO Midden-Brabant. Dat kunt u opvragen bij de directie.)
 • De Intern Begeleider van onze school adviseert de directie over de toelating tot onze school.
 • De directie neemt vervolgens een besluit en stelt u daarvan op de hoogte.

Vanaf schooljaar 2023-2024 heeft basisschool Menorah twee locaties.  Beide locaties zijn volwaardige scholen en plaatsing op één van de locaties heeft te maken met het woonadres van de kinderen. Kinderen gaan bij voorkeur zo dichtbij mogelijk naar school. Beide locaties hebben veel contact met elkaar. Dezelfde methodes worden gebruikt en het onderwijs wordt op een zelfde manier georganiseerd. We onderscheiden de volgende locaties:

 • Locatie Kamerlingh Onneslaan                                                                                                             Kamerlingh Onneslaan 1 – 4904KJ – Oosterhout – 0162-454654 
 • Locatie Krijtenberg                                                                                                                              Krijtenberg 1 – 4904PW – Oosterhout – 0162-455540

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directie van de school. Dat kan telefonisch, Tel : 0162- 45 55 40,  of per mail.  U vult hiervoor het contactformulier in.