kaarten taakspel

Waar staan wij voor?

Menorah is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met een voorschool voor leerlingen vanaf 2 1/2 jaar tot 4 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met een ontwikkelingsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat de aangeboden lesstof afhangt van het leerjaar waar het kind zich op dat moment in bevindt en kijkend naar de ontwikkelingsbehoefte van het kind (vom Kinde aus und vom Leben aus! Peter Petersen).

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Onze nadruk ligt op de vakken Taal (waaronder Lezen en Spelling) en Rekenen. We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Waarden en normen staan op de Menorah hoog in het vaandel.

Onze slogan is: TROTS op Menorah

Onze kernwaarden zijn:
• Op onze school voelen leerlingen zich Thuis
• Op onze school gaan we met Respect met elkaar om.
• Op onze school bieden wij iedere leerling de kans om zichzelf te Ontplooien.
• Op onze school hebben we oog voor ieders Talent.
• Op onze school werk je waar kan Samen.

Wat wij nog meer belangrijk vinden:

Bewegen! Daarom bieden wij naast de gymles in de sporthal ook één keer per week een buiten gymles aan. Daarnaast doen wij aan de Daily mile. En bieden wij tussenschoolse sport aan.

Naschoolse activiteiten! Om zichzelf nog meer te kunnen ontplooien bieden wij naschoolse activiteiten aan zoals schaken, muziekles en dansles.