voorschool samenspel

VVE

PEUTERPLEIN 

Op de voorschool werken met het programma van Peuterplein. Het totaalprogramma Peuterplein is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van de Nederlandse taal en gestimuleerd worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de diverse thema’s horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw kind en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren. Het is een programma met activiteiten die moeilijker gemaakt kunnen worden voor de kinderen die wat verder zijn en een stapje makkelijker voor kinderen die het allemaal nog niet helemaal begrijpen.  In het eigen tempo leert uw peuter stapje voor stapje de Nederlandse taalvaardigheid vergroten , sociaal sterker te worden, motoriek verbeteren etc. Binnen de basisschool hebben wij in de kleuterklassen de methode Kleuterplein die aansluit op Peuterplein bij de voorschool. Naast deze methodes maken wij gebruik van Logo3000.  Peuters en kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK). Zo gaan ze goed voorbereid naar groep 3. Als uw peuter een VVE-indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau moet uw peuter 4 dagdelen per week  naar de voorschool komen. Daarnaast zijn er per thema ouderbijeenkomsten waar uw aanwezigheid gewenst is. Tijdens deze ouderbijeenkomsten krijgt u informatie over hoe u uw peuter kunt ondersteunen in het ontwikkelen van, de Nederlandse, taal. Deze bijeenkomsten vindt u terug in de jaarkalender.