Onderwijs

Hier kunt u lezen hoe wij het onderwijs op basisschool Menorah vormgeven binnen diverse vakgebieden.