NKO

Nieuwkomersonderwijs Oosterhout locatie Menorah

Sinds januari 2024 verzorgt Nieuwkomersonderwijs (NKO) locatie Menorah onderwijs aan nieuwkomersleerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar oud. In ongeveer een jaar tijd leren de leerlingen voldoende Nederlands om na de periode op het NKO uit te kunnen stromen naar een thuisnabije school.

Als een gezin zich vestigt in Oosterhout, kan contact op worden genomen met Rebecca Muller om een afspraak te plannen voor een intake. Tijdens de intake staat de kennismaking centraal, krijgt u uitleg over de werkwijze van NKO en wordt bekeken of het kind al enige didactische vaardigheden beheerst. Dit laatste is belangrijk om een juiste inschatting te kunnen maken van het niveau van het kind. Tijdens de intake wordt het kind bij NKO Oosterhout locatie Menorah ingeschreven, maar wordt ook een aanmeldformulier voor de vervolgschool ingevuld. Op deze manier is al bij de start op het NKO bekend naar welke school de leerling na ongeveer een jaar zal uitstromen. Tijdens het plannen van een intake is het dan ook fijn om te weten of er sprake is van een voorkeursschool. Indien dit niet het geval is, wordt uit gegaan van de meest thuisnabije school. Naast een voorkeursschool, wordt bij het plannen van een afspraak ook gevraagd om de geboortedatum van het kind, de datum dat het kind in Nederland is gekomen, land van herkomst en eventuele bijzonderheden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rebecca Muller
rebecca.muller@pcpomiddenbrabant.nl | 0162-454654