Partners

Wij werken als basisschool met diverse partners samen. Voor meer informatie kunt u op de afbeelding of de link klikken.

Voor buitenschoolse opvang

Voor kinder(dag)opvang tot 4 jaar

Voor logopedie

Regionaal instituut voor ontwikkelingsproblemen

RID -> Voor begeleiding van onder andere dyslexie

http://www.rid.nl

Jeugdcoach Fransis Rops – Praktijk ‘Hier pak aan’

https://www.hierpakaan.nl

Buitenpraktijk Bosleven voor psycho-sociale hulpverlening

https://www.bosleven.nl