Luizencontrole

Hoofdluis is een veelvoorkomend, hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis werkt onze school met een zogeheten ‘luizenbrigade’. Alle kinderen worden na elke vakantie door de brigade gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en/of neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal contact met u worden opgenomen met het verzoek uw kind(eren) te behandelen. Als in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, zal er na een week weer gecontroleerd worden.

Mocht u tussentijds zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan alstublieft door aan de leerkracht, zodat er een extra controle ingepland kan worden. Wij adviseren ouders om luizencapes aan te schaffen voor hun kind. Een kunt een luizencape kopen op school. De kosten zijn € 10,00 per stuk.

Meer informatie over hoofdluis en neten kunt u in het volgende document vinden:

Informatie hoofdluis en neten