Continurooster

Op de Menorah werken we met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan om te eten.

De kinderen eten in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder leiding van overblijfkrachten naar buiten of ze doen een spelactiviteit binnen.

We vinden het op de Menorah belangrijk dat het eten tussen de middag een rustmoment is. Om die reden kiezen we ervoor om de kinderen te laten eten onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Wij stimuleren gezond gedrag. We willen u dan ook vragen om een gezond lunchpakketje mee te geven.