Gezonde School

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen op dit gebied. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! We kunnen alleen maar ‘Gezonde School’ zijn als ouders het ook belangrijk vinden dat hun kinderen gezond opgroeien. Gezonde tussendoortjes, afwisselende lunch, aandacht voor zo gezond mogelijke traktaties, ook na schooltijd bewegen en buiten spelen en aandacht voor hoe een kind zich voelt, zijn allemaal belangrijke zaken.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.