Culturele vorming

 

Onze school is een cultuurloperschool.

De Cultuur Loper is een programma (bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform) waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Er wordt dus ingezet op de professionalisering van de leerkrachten en niet zozeer op de leerling zelf.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende ambities die een school zelf mag formuleren.
Voor basisschool Menorah zijn dit:

  • Creativiteit van de kinderen stimuleren in de breedste zin van het woord.
  • Vrijheid om zich te uiten
  • Ruimte voor eigenheid

Om bewust te werken aan deze ambities werken wij met gedragsindicatoren. Deze beschrijven welk gedrag je graag zou willen zien om aan bepaalde ambities te werken.
Het komt erop neer dat wij geen andere dingen zijn gaan doen op het gebied van creativiteit en cultuur maar vooral anders zijn gaan werken. Het proces staat nu centraal in plaats van een product. Kinderen mogen ontdekken wat wel en niet werkt, waardoor er dus ook dingen mogen ‘mislukken’.
Hierdoor kan het zijn dat de ‘producten’ op het eerste gezicht soms ‘tegenvallen’ terwijl er dan misschien toch een heel mooi proces aan vooraf gegaan is. Dit proberen we uiteraard ook aan kinderen mee te geven. Ook bij andere vakken vakgebieden zou het proces centraal moeten staan.