Brabants Verkeersveiligheids label

bvl

“Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.” http://www.bvlbrabant.nl

Menorah heeft vanaf maart 2014 het BVL label en daar zijn we trots op! Als u de inleiding leest, dan begrijpt u dat we het vak verkeer erg belangrijk vinden in de school. Het BVL label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van ons schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk gemaakt. Het BVL wordt om de paar jaar opnieuw beoordeeld met als doel om de aandacht voor het verkeersonderwijs en veiligheid rondom de school te  bewaken.

De verkeerswerkgroep bestaat uit leerkrachten en verkeersouders. Samen met onze buurschool De Beiaard verzorgen we activiteiten rondom verkeer. Deze activiteiten staan in een jaarlijks bijgesteld activiteitenplan en kunt u daarnaast ook terug vinden in de jaarplanning van school.

De verkeerswerkgroep op onze school zet zich onder andere voor de volgende onderdelen in:

  • Twee keer in het jaar een fietsverlichtingscontrole
  • Het organiseren van de verkeersweek en de daarbij horende activiteiten
  • Het organiseren en begeleiden van het Jeugdverkeersexamen voor groep 7
  • Het organiseren en begeleiden van het Fietsvaardig in groep 8
  • Het organiseren van een Streetwise dag voor de hele school
  • Zorg dragen voor het maken en uitvoeren van het jaarlijkse activiteitenplan
  • Het bijwonen van vergaderingen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL).

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u ook uw kind goed begeleiden in het verkeer. Dat begint natuurlijk al bij het goede voorbeeld geven. Het is dan ook van belang dat u weet heeft van onderstaande protocollen en daar ook naar handelt.

Veilig naar school
Halen, brengen en parkeren

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de verkeerswerkgroep.

Rob de Leier (leerkracht groep 3B)
Petra Sonke (locatiedirecteur)