Waar staan wij voor?

Basisschool Menorah is een protestant-christelijke basisschool voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Voorafgaand aan de basisschool is er een voorschool voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders of verzorgers.

Voor ons geldt dat kinderen zich veilig moeten kunnen voelen op school. Kinderen moeten uitgedaagd worden zich breed te ontwikkelen met respect voor elkaar. Waarden en normen, rust en structuur staan bij ons hoog in het vaandel. Moderne methoden, met een focus op het taal-en rekenonderwijs zijn de basis voor ons onderwijs.

In de schoolgids staat onze missie en visie uitgebreid omschreven.