Adressenlijst

Adressenlijst

PCBS Menorah
Locatie Krijtenberg
Krijtenberg 1
4904 PW Oosterhout
Telefoonnummer :0162-455540

Locatie Griegstraat
Griegstraat 32
4904MB Oosterhout
Telefoon: 0162-454654

Locatie Sweelinckstraat
Sweelinckstraat 10
4904 SA Oosterhout
Telefoon: 0162-213213

 

Postadres: Postbus 115
4900 AC Oosterhout NB
menorah@pcpomiddenbrabant.nl

Stichting PCPO Midden-Brabant
Stichtingsdirecteur Dhr. A. Wever
Hooilaan 1
4816 EM Breda
076-2046300
info@pcpomiddenbrabant.nl

Leerplichtambtenaar van de Gemeente Oosterhout
Mw. A. Graafmans 0162 – 489265

Extern vertrouwenspersoon
Annette de Koning-MeeĆ¹s
Psycholoog, mediator, coach
Extern vertrouwenspersoon
annette@dekoningvertrouwenszaken.nl
info@dkvz.nl
Tel.: 06-41 16 71 34

GGD Breda
Schorsmolenstraat 6, 4811 VP, Breda

GGD Oosterhout
Dillehof 75, 4907 BG, Oosterhout

Steunpunt Opvoeding Oosterhout, Stop
Gebouw “De Casade”
Dillehof 71
4907 BG Oosterhout

Stichting Leer-geld Oosterhout e.o.
Postbus 4093
4900 CB Oosterhout
0162 – 458487

De vraagbaak voor ouders
0800-5010 of www.50tien.nl